شهید سید محمد علی میرافضلی

زندگی نامه شهید سید محمد علی میرافضلی

پیکر پاک شهید در تاریخ 75/3/29 مصادف با عاشورای حسینی به میهن بازگشت و در گلزار شهدای تهران واقع در بهشت زهرا به خاک سپرده شد .

 

بسم ا… الرحمن الرحیم

شهیددر سال ۱۳۴۶ در تهران بدنیا آمد. او در سن ۷ سالگی به مدرسه رفت و تا زمان مفقود شدنش محصل بود. در زمان انقلاب یعنی حدود سال ۵۷ او دوره راهنمایی را طی میکرد و در مبارزات و راهپیمائیهای دانش آموزان شرکت میکرد و یک بار به گیر یک سرباز افتاد که سرباز با باتون پای او را مجروح کرد.

در سال ۱۳۵۸ به دوره نظری پا گذاشت و از همان آغاز ورودش با بچه‌های مذهبی دوست شد و در سال ۵۹ به تشکیلات انجمن اسلامی که همچنان سدی در مقابل گروههای پیکار و مجاهدین (منافقین ) و دیگر گروهها بود ،پیوست.

و در همین رابطه بارها شاهد مظلومیت دوستان دینی اش در انجمن  ،در مقابل این گروهها بود. او همچنین شاهد شهادت تعدادی از دوستانش نیز بدست منافقین همان مدرسه بود و شاهد بی توجهی بعضی از بچه‌های مدرسه به این جریان بود و از این موضوع خون دل میخورد.او در سال ۶۱ به بسیج مسجد شیلاتی (فتح) واقع در خیابان پدر ثانی رفت و به عضویت آن درآمد و در آنجا به فعالیت سیاسی و نظامی پرداخت.

در سال ۶۲ با اصرار خانواده از آن بسیج بیرون آمده و در بسیج محل که در مسجد بقیه ا… بود عضو شد و فعالیت خود را در آنجا ادامه داد و در دی ماه سال ۶۳ پس از اصرار زیاد به جبهه رفت و در حدود اواخر اسفند ماه و اوایل بهار در یکی از  عملیات های جزیره مجنون مفقود شد. ضمنا قبل از اینکه بجبهه برود بمدت ۲ ماه در پادگان امام حسین دوره نظامی و امدادی دیده بود و در هنگام مفقود شدن امدادگر گروه خودشان بود.

برادر شهید سید محمود میرافضلی ۱۶/۸/۶۳

پیکر پاک شهید در تاریخ ۷۵/۳/۲۹ مصادف با عاشورای حسینی به میهن بازگشت و در قطعه ۵۰ بهشت زهرا به خاک سپرده شد .