ای که مرا خوانده‌ای راه نشانم بده

شهدا توانستند، آمده‌ایم تا ما هم بتوانیم!

تا جايى كه ميتوانيد با مردم خوش‌ رفتارى كنيد و وقار خود را حفظ كنيد، صبور باشيد. اشتباه كردن يكى از شما باعث بدبينى بر تمام بسيج مي شود.

نام :محمدعلى
نام خانوادگى :نقاش‌باشى
نام پدر :على‌اكبر
تاريخ‌تولد :۱۴/۰۱/۱۳۴۴
محل‌صدورشناسنامه :تهران
تاريخ شهادت :۲۸/۰۱/۶۴
نوع حادثه :حوادث‌ مربوط به‌ جنگ‌ تحميلى
شرح حادثه :حوادث ناشى ازدرگيرى مستقيم بادشمن، توسط دشمن‌درجبهه
استان :تهران

.: متن وصيتنامه برادر پاسدار و روحانى شهيد محمد على نقاش‌باشى

بسمه تعالى
من ميروم به جبهه.
بدستور امام خمينى عزيز.
براى اسلام و قرآن و ميهن.
پدرم گفت كه وقتش رسيده است برايت زن بگيرم ولى من گفتم كه هنوز زود است.
ما بايد راه دكتر بهشتى و مطهرى و مفتح را دنبال كنيم.
كه به پيروزى نهايى برسيم و آن وقت وقتش ميرسد من از شما مى خواهم كه اگر لياقت شهادت را داشته‌ام:

۱- براى من حجله نگذاريد

۲- پدر و مادر بعد از شهادت من لباس سفيد بپوشيد جان من كه قابل اسلام و قرآن و امام نيست

السلام عليك ، شهداى عزيز
چه خوش است كه در سنگر بميرم
ننگ است كه در بستر بميرم

به هيچ چيز جز اسلام و قرآن فكر نكنيد .
و لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
با آرزوى سلامتى امام عزيز و پيروزى رزمندگان اسلام.
خدمت كليه برادران بسيج توصيه به تقوى و ايمان و اخلاق نيكو مى كنم، اينجانب خدمت همه برادران ارادت دارم و به همه علاقمند هستم. برادران عزيز تذكر ميدهم كه نقطه ضعف دست ضد انقلاب و منافقين و شايعه‌ پراكنان ندهيد. سعى كنيد كه تقوى داشته باشيد زيرا همه چيز داريد، البته همه شما خوب هستيد و اين ها را ميدانيد و خار چشم دشمنان اسلام هستيد ولى به عنوان تذكر عرض ميكنم. كليه برادران بسيج اگر احيانا در برخوردها اهانتى به يكى از شما شد كه ميدانم غير عمدى بوده است مرا ببخشيد انسان جايزالخطا است و هميشه در اشتباه برادران عزيز مقام بزرگى را كسب كرده‌ايد. البته از لحاظ معنوى بدست آوردنش آسان است اما نگهداشتن آن سخت است.
تا جايى كه ميتوانيد با مردم خوش‌ رفتارى كنيد و وقار خود را حفظ كنيد، صبور باشيد. اشتباه كردن يكى از شما باعث بدبينى بر تمام بسيج مي شود.
از سخنان گهربار امام استفاده كنيد و يار و ياور امام عزيز باشيد، باز هم اگر از من اشتباهى ديده‌ايد به دل نگيريد و مرا ببخشيد، آخر هم عرض ميكنم تقواى خود را بيش از پيش زياد كنيد و امام و رزمنده‌ ها را دعا كنيد، سعادت و سلامت همه شما را از ايزد منان خواهانم.

والسلام على من التبع الهدى
۱۳۶۱٫۷٫۳۰

محمدعلى نقاش‌باشى