شهید حجت الاسلام موسوي

شهادت نامه شهادت، برای مردان خدا فيضی عظيم است

بدانيد و آگاه باشيد كه اسلام دشمنان بسياري دارد و اين شمائيد كه با آگاهي و تدبير خود بايد راه را بر تمامي دشمنان و اهريمنان اسلام و اسلاميان بسته و همواره در راه خداوند قدم به نيكي برداشته و پيرو امام باشید.

در سال ۱۳۲۳ در يكي از قريه هاي اطراف قزوين در خانواده اي مذهبي به دنيا آمد. پس از اتمام تحصيلات ابتدائي به سبب عشق و علاقه وافري كه به اسلام و خدمت به مسلمين داشت به حوزه علميه قزوين رو آورد و از محضر اساتيد آن بهره ها گرفت. پس از مدتي به قم مشرف شد و تحصيل علوم اسلامي را در حوزه علميه قم، اين دانشگاه علم و تقوا ادامه داد و به عنوان طلبه اي ساده و بي آلايش در محضر درس اساتيد معظم حاضر گشت و روح تشنه اش را از تعاليم اسلامي سيراب كرد به حكم وظيفه و به منظور گسترش فعاليت هاي اجتماعي به تهران عزيمت نمود و بر مبارزات سياسي و مذهبي اش افزود. دامنه اين فعاليت ها بدان حد بود كه دوبار توسط ساواك دستگير و زنداني شد و هر بار نيز شكنجه هاي فراواني را تحمل كرد. پس از آزادي از زندان مبارزات و خدمات اجتماعي اش را از سر گرفت و از جمله به ساختن مسجد، پارك و حمام ، همت گماشت و در همه حال ياور امت مسلمان بود.

در دوران اوج گيري انقلاب اسلامي با سخنراني هاي جامع و حضور پيشاپيش صفوف راهپيمايان مردم را به مبارزه عليه رژيم جبار و وابسته پهلوي تشويق مي كرد و نقش بسزایي در اين نهضت الهي ايفا نمود. پس از پيروزي انقلاب خدمات خود را با شدت بيشتري ادامه داد و در منطقه غرب تهران به احداث مسجد پرداخت و همچنين در كرج نيز منشاء خدمات چشمگيري گرديد. قلبش مالامال از عشق به اسلام و قرآن بود و در كسوت مقدس روحانيت راه انبياء و ائمه اطهار(ع) و ميراث دار امين پيام آنها بود.

شهادت نامه  شهادت، براي مردان خدا فيضي عظيم است. منافقين بيش از هر چيز با اسلام دشمن اند و در اين مبارزه از همه بيشتر با روحانيون، اين پرچمدار راستين شريعت رضوي خصومت مي ورزند و همچون اربابان آمريكایيشان از لباس مقدس روحانيت نفرتي عميق دارند. در ۱۳۶۰ شهيد حجت الاسلام سيد مجتبي افضلي موسوي و شهيد حجت الاسلام حسين مظفر مقام در حالي كه به قصد عزيمت به كرج از بزرگراه تهران، كرج عبور مي كردند مورد شناسايي يكي از واحدهاي تروريستي منافقين قرار ميگيرند. سه نفر از تروريست هاي منافق كه لباس پاسداري به تن كرده بودند با مشاهده اين روحانيون عزيز به اتومبيل آن ها ايست مي دهد و بي درنگ آن ها را هدف رگبار مسلسل قرار مي دهند. حجت الاسلام موسوي و حجت الاسلام مظفر مقام، در كنار يكديگر و در راه الله به فيض عظيم شهادت نائل مي گردند و به جوار حق تعالي مي شتابند.

 

.: پزشكي قانوني علت شهادت حجت الاسلام موسوي را به شرح زير گزارش كرده است:

۱- جاي ورود گلوله در چانه سمت راست بقطر ۸ ميليمتر با حاشيه سوخته و حلقه سائيدگي كه سوراخ خروجي آن در بالا و پشت سر به قطر ۳ سانتي متر ملاحظه مي شود.

۲- جاي ورود گلوله در سمت راست صورت به قطر ۱ سانتي متر كه از بالاي سر خارج شده و قطر آن حدود ۳ سانتي متر است. جاي ورود گلوله در سمت راست قفسه سينه كه بيضوي شكل و بزرگ است و جاي كمانه گلوله است. اين گلوله ابتدا به پشت دست چپ اصابت كرده و پس از سوختگي اين پوست به قفسه سينه حوزه و از ناحيه كتف راست خارج شده است . سوراخ بزرگي ديگر در ناحيه پهلو سمت چپ … با توجه به شرح فوق علت مرگ اصابت گلوله كه نوع اسلحه تفنگ خودكار است و شليك بصورت رگبار از فاصله كمتر از هشت متر صورت گرفته است .

 

.: فرازهایي از وصيت نامه شهید حجت الاسلام موسوي

بدانيد و آگاه باشيد كه اسلام دشمنان بسياري دارد و اين شمائيد كه با آگاهي و تدبير خود بايد راه را بر تمامي دشمنان و اهريمنان اسلام و اسلاميان بسته و همواره در راه خداوند قدم به نيكي برداشته و پيرو امام باشید و در تمامي لحظات سخت هيچگاه خدا را فراموش نكرده و استوار و پابرجا باشيد. نماز اول وقت و قرآن را كه نجات بخش مومنان است از ياد نبريد و بدانيد كه در آن جهان پاداشي بس عظيم در انتظارتان خواهد بود.

روزي كه رفت براي پيوستن به خدا رفت با ايمان و ايثار و با اميد و با انتظار و با لبخندي بر لب وصال دوست را لبيك گفت و چنان عاشقانه سوي معبود شتافت كه غسل شهادت نمود و به ميعادگاه رهسپار شد .

 

يادش گرامي و راهش پر روهرو